Viesu grāmata

Latvijas ex-Prezidente
Vaira Vīķe–Freiberga
Grāfs Otto Lambsdorff

Sergejs Jēgers